Kezdőoldal

TKP2021-NVA-16 azonosítószámú „Alkalmazott katonai műszaki-, had-, és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon” című projekt

Projektadatok

 • A projekt azonosítószáma: TKP2021-NVA-16
 • A projekt címe: „Alkalmazott katonai műszaki-, had-, és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon”
 • Projektgazda: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • Kezelőszerv: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 • Projekt NKE-t illető támogatási összege, intenzitása: 1 971 943 800 forint, 100%-os támogatás intenzitás
 • Projekt megvalósítási időtartama: 2022.01.01. – 2024.12.31.
 • Projekt megvalósításának módja: önálló megvalósítás
 • A tématerületi kutatás vezetőjének neve, beosztása: Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár
 • A tématerületi kutatás kutatási terület szerinti besorolása: Nemzetvédelem, nemzetbiztonság
 • A tématerületi kutatás tudományterületi besorolása (KSH szerint): Hadtudományok (5.9.1.) Katonai műszaki tudományok (2.11.3)

INTEGRÁLT MINTAREPÜLŐTÉR, KKT1

A hároméves kutatásban közel 70 fő vesz részt. A kutatók több mint 650 Millió Ft-os támogatásból több, nagyértékű kutatási infrastruktúrához is hozzájutnak. A megcélzott eredmények a nemzetközi, minőségi publikációkon túl tervezetten késztermékként, szabadalmakként esetlegesen start up cég alapításában is megjelenhetnek. A kiemelt kutatási terület átfogó célkitűzése egy komplex repülőtér- és légijármű üzemeltetési rendszer modelljének kialakítása, mely három kutatócsoport célt integrál.

A KKT1 vezetője: Dr. Palik Mátyás ezredes

A Drone Sensors kutató csoporttöbbfunkciós, a repülőtér üzemeltetésében alkalmazható munkadrón prototípus létrehozását végzi. A drón cserélhető szenzorcsomagokkal, radiológia, aeroszolmérő és kémiai felderítést végezhet a repülőtéren és annak körzetében. Alkalmas katasztrófavédelmi felhasználásra, vegyi, atomerőmű balesetek hatásainak, következményeinek felderítésére, illetve látható és thermal IR tartományú objektum ellenőrzés és terület megfigyelés végrehajtására. A kutató csoport vezetője Dr. Szilvássy László, egyetemi docens.

A Green Airport kutató csoport a mintarepülőtér és az azon üzemelő légijárművek környezetkímélő, gazdaságos és fenntartható üzemeltetésére dolgoz ki ajánlásokat. Ezen kívül vizsgálja a repülőterek fenntartható energia ellátási módszereit, a repülőterek kialakításával és üzemével összefüggő környezeti hatásokat. A kutató csoportot vezetője Dr. Kavas László, egyetemi docens.

A Virtual Airport kutató csoportaz integrált repülőtéren történő biztonságos és optimális légiforgalom szervezést és üzemelést biztosító döntéstámogató megoldások és eljárások kidolgozását és tesztelését végzi. Ezen kívül VR, AR és 3D szimulációs eszközökkel kiegészített tesztkörnyezet kialakítására tesz javaslatokat. A kutató csoport vezetője Dr. Vas Tímea, egyetemi docens.